Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

„Od wyrazu do zdania” - Jak uczyć dzieci budowania pierwszych zdań?

Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – z autyzmem czy afazją, które wymawiają już wyrazy, ale nie potrafią posługiwać się zdaniami, wymagają specjalnego sposobu uczenia, który ułatwi im przejście z etapu wyrazu na etap zdania. W kartach rozwijających kompetencje językowe „Od wyrazu do zdania” wykorzystane są podpowiedzi wizualne, które ułatwiają dzieciom opanowanie struktury zdania. Pracując z kartami stopniowo wycofujemy podpowiedzi - pozwala to maluchom na coraz większą samodzielność w tworzeniu własnych zdań. Materiał oparty jest o wyrazy o prostej budowie fonetycznej i przygotowany tak, aby określony typ zdania ćwiczyć na wielu przykładach.

 

Z kartami można pracować na 4 poziomach:

 

  1. Najprostsza forma to czytanie zdań obrazkowo-wyrazowych. Początkowo robi to terapeuta, potem dziecko. Dzięki temu ćwiczeniu dziecko utrwala strukturę zdania.

  2. Opisywanie obrazków w oparciu o podpowiedzi wizualne. Wykorzystujemy tutaj obrazek na dole, górną część karty możemy zasłonić.

  3. Samodzielne układanie zdań obrazkowo-wyrazowych. Za pomocą wyciętych obrazków dziecko może układać zdania obrazkowe.

  4. Samodzielne opisywanie obrazków.

     

 

Za pomocą tych obrazków możemy również tworzyć zdania złożone.

 

 

W części z czasownikiem mieć uczymy również dzieci tworzenia zdań przeczących.

 

 

 

Opracowanie:

Gabinet Terapii Mowy i Komunikacji Eliza Dziubak

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl