Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od

Klientów przez Sklep Internetowy mowaislowa.com prowadzony pod adresem mowaislowa.com przez Gabinet Mowy i Komunikacji Eliza Dziubak. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Terapii Mowy i Komunikacji Eliza Dziubak, wpisany CEiDG NIP: 671-127-07-48, REGON:331308150 zwany dalej Administratorem”).

3. Dane osobowe zbierane przez [nazwa przedsiębiorcy] za pośrednictwem Sklepu

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO. 

4. Sklep mowaislowa.com informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie 

w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym. Za dodatkową 

zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów 

informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera. 

5. Sklep internetowy mowaislowa.com dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia 

poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych 

podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu 

używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia. 
§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 W Sklepie Internetowym mowaislowa.com dane osobowe zbierane są w następujących 

przypadkach: 

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej 

z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO (wykonanie umowy) 

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię 

i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, 

numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres 

zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego 

(w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami 

dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane 

zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. 3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której 

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda 

Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO). 

b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty 

elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. 
§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie 

przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że 

korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny 

z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO. 

2. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji 

celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie. 

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych, 

b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie 

Sklepu Internetowego), 

c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym 

d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze. § 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie: niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia 

przekazania danych. § 5 PROFILOWANIE 1. Sklep Internetowy mowaislowa.com może korzystać z funkcji profilowania, które polega na 

dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym 

ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub 

prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów. 

2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do 

preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą 

odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie 

odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje 

wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. § 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg 

uprawnień, takich jak: 

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe, 

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych, 

c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO, 

d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna 

art. 21 RODO 

i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych 

osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy mowaislowa.com przetwarza 

jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, 

e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa 

prawna art. 17 RODO 

f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO, 

g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO, 

h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. §7 PLIKI COOKIES 1) Sklep Internetowy mowaislowa.com używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe 

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera 

przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje 

rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie 

informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają 

więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, 

a w szczególności do: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio 

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. 

w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi; 

d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta; 

e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; 

f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika 

w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności 

do: 

a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na 

każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła; 

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych 

dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności 

pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb; 

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności 

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą 

zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie: 

a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google 

AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google 

Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-

ads/answer/2407785; 

b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; 

c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl); 

d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie; 

e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka 

(czater.pl); 

i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia 

Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu 

z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za 

pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych; 

f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA; 

h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie. 

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące 

plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez 

pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej 

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione 

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies 

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje 

o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych 

funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej Serwisu. §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki 

prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do 

niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym 

Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają 

powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych 

prosimy kierować na adres [adres mailowy inspektora danych osobowych lub innego 

podmiotu]. 

4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 14.09.2021. 
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl